egzogennych

Encyklopedia PWN

składnik ważnych biologicznie koenzymów NAD i NADP;
związki organiczne powszechnie występujące w organizmach żywych, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową (–COOH) i co najmniej jedną grupę aminową (–NH 2).
ciepłolecznictwo, termoterapia,
metoda fizykalnego leczenia, polegająca na doprowadzeniu do tkanek organizmu ciepła;
biol. toksyny egzogenne (pochodzenia zewnętrznego, m.in. chemiczne, bakteryjne) i endogenne (powstające w organizmie) uszkadzające trwale lub przejściowo neurony.
feminizacja
[łac. femina ‘kobieta’],
med. pojawienie się u osobnika męskiego cech somatycznych żeńskich;
aminokwas egzogenny występujący w większości białek;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia