egzarchatu

Encyklopedia PWN

organizacja bułgarskiej Cerkwi prawosł., wprowadzona na mocy fermanu sułtana Abdülaziza 1870;
organizacyjna forma posiadłości bizant. w Afryce Północnej (na zachód od Egiptu) od końca VI w. do 698;
organizacja posiadłości cesarstwa bizant. w Italii, istniejąca od końca VI w. do 751;
posiadłości cesarstwa bizant. w Italii, → Egzarchat Rawenny.
Bolonia, Bologna,
m. we Włoszech, na południowym skraju Niz. Padańskiej, nad kanałem łączącym miasto z rz. Reno (uchodzi do M. Adriatyckiego);
egzarcha
[gr., ‘kierownik’, ‘namiestnik’],
w grece klas. oznacza zaczynającego śpiew, taniec itd.; w cesarstwie bizant. nazwa określająca niektórych urzędników państw. i dygnitarzy kościelnych;
Rawenna, Ravenna,
m. w północnych Włoszech, w regionie Emilia-Romania, połączone kanałem żeglownym (dł. 11 km) z M. Adriatyckim (dawniej portowe miasto nadmor.);
Romania, Romagna,
kraina historyczna w północno-wschodnich Włoszech;
Stefan II (III), data ur. nieznana, zm. 26 IV 757, Rzym,
papież od 752,
Zachariasz, święty, data ur. nieznana, zm. 15 III 752,
papież od 3 XII 741;
egzarcha
[gr.],
religiozn. IV–VI w. biskup metropolita wielkich części państwa (eparchii) w Kościołach wschodnich;
Kościół w Gruzji należący do wspólnoty prawosławnej.
Maurycjusz, gr. Mauríkios, łac. Flavius Mauricius Tiberius, ur. ok. 539, Arabissos (Kapadocja), zm. 27 XI 602, Chalcedon,
cesarz bizant. od 582;
Państwo Kościelne, łac. Patrimonium Sancti Petri,
średniowieczne państwo w środkowych Włoszech, na którego czele stał papież, sprawując władzę monarszą.
prawosławie, ortodoksja
[gr. orthodoxía ‘prawidłowy kult’, ‘prawidłowa wiara’],
chrześcijaństwo wschodnie charakteryzujące się ciągłością tradycji od czasów apostolskich, własną liturgią i niezależnością lokalnych Kościołów (Kościoły prawosławne), stanowiące jedną z 3 wielkich gałęzi chrześcijaństwa.

Słownik języka polskiego PWN

egzarchat
1. «urząd egzarchy – namiestnika cesarstwa bizantyjskiego; też: obszar podległy jego władzy»
2. «urząd, teren jurysdykcji egzarchy w Kościele wschodnim»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia