edytorstwo naukowe

Encyklopedia PWN

edytorstwo
[łac.],
zespół czynności związanych z opracowaniem i wydaniem tekstów drukiem; — prace programowe, organizacyjne, redakcyjne, adiustacja, a także opracowanie graficznej formy książki i współdziałanie w tym zakresie z drukarnią;
Tomaszewski Mieczysław, ur. 17 XI 1921, Poznań, zm. 14 I 2019, Kraków,
muzykolog, edytor i pedagog muzyczny;
encyklopedia
[gr. egkýklios ‘tworzący krąg’, ‘całkowity’, paideía ‘wykształcenie’],
wydawnictwo informacyjne zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna, uniwersalna, powszechna) lub jednej dziedziny, dotyczące jednej epoki, jednego terytorium itp. (encyklopedia specjalistyczna, tematyczna), w układzie alfabetycznym lub rzeczowym — w wersji książkowej i/lub elektronicznej.
Marszałek Leon, ur. 10 IV 1912, Poznań, zm. 2 III 1996, Warszawa,
edytor, działacz harcerstwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia