echolalia

Encyklopedia PWN

echolalia
[gr. ēchṓ ‘dźwięk’, ‘odgłos’, ‘echo’, lalía ‘gadanina’],
med. objaw zaburzeń psychicznych; automatyczne, natrętne powtarzanie usłyszanych słów i dźwięków;
med. grupa objawów zaburzeń psychicznych;
echo-
[gr. ēchṓ ‘dźwięk’, ‘odgłos’, ‘echo’],
pierwszy człon wyrazów złożonych:

Słownik języka polskiego PWN

echolalia
1. «mimowolne powtarzanie usłyszanych słów i dźwięków występujące w niektórych chorobach psychicznych»
2. «powtórzenie jednakowego lub podobnego układu głosek dla podkreślenia rytmiczności tekstu»

• echolaliczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia