e

Encyklopedia PWN

e-mail
[i: meıl; ang. electronic mail ‘poczta elektroniczna’]
→ poczta elektroniczna.
muz. tonacja minorowa, zapisywana z 1 krzyżykiem, jak pokrewna majorowa G-dur.
e pluribus unum
[łac., ‘jedno uczynione z wielu’],
z wielu jedno — motto na pieczęci USA; także napis na wielu monetach USA.
Hamun-e Helmand, Hamund-e Hirmand, Hāmūn-e Helmand, Hāmūn-e Hirmand,
kompleks jezior, solnisk i błot na wschodzie Wyż. Irańskiej, na pograniczu Afganistanu i Iranu;
Bandar-e Chomejni, Bandar-e Khomeynī, do 1979 Bandar-e Szahpur,
m. w południowo-zachodnim Iranie, w ostanie Chuzestan, nad zat. Chor-e Musa (odgałęzienie Zat. Perskiej), 55 km na wschód od Abadanu. Podczas II wojny światowej B.-e Ch. był miejscem dostaw, m.in. broni i żywności dla ZSRR; w czasie wojny iracko-irańskiej znaczne zniszczenie miasta i zakładów przemysłu naftowego.
kara-e, zw. też kanga,
termin określający japońskie malarstwo w stylu chiń.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia