e

Encyklopedia PWN

e-
[skrót od elektroniczny],
przedrostek służący do definiowania nazw działalności społ. i gosp. korzystających z sieci komputerowych, zwykle Internetu (lub intranetu, np. wewnątrz firmy);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy E-dur (z czterema krzyżykami) i gamy e-moll (z jednym krzyżykiem);
e, liczba Nepera,
mat. liczba będąca granicą ciągu liczbowego ; e =  = = 2,71828182845904523...;
litera alfabetu pol. (i łac.);
E
[ang. east ‘wschód’],
symbol wschodu jako strony świata.
metrol. → eksa-.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia