dziki

Encyklopedia PWN

jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, → Gil.
bot. roślina zielna, → zyzania (wodna).
dzik, Sus scrofa,
ssak z rzędu parzystokopytnych, z rodziny świniowatych;
polski okręt podwodny;
dzielnica Tarnobrzega, na pr. brzegu Wisły, na północ od Starego Miasta.
Dzik Jerzy, ur. 25 II 1950, Jedlicze k. Zgierza,
paleontolog;
dawna nazwa obszaru nad dolnym Dnieprem, → Zaporoże.
bot. gatunek pnącza z rodzaju → winobluszcz (pięciolistkowy).
gatunek z grupy owiec.
część regularnego ogrodu uformowana jako naturalny las z malowniczymi drogami wiodącymi do grot, pustelni, altan.
róża dzika, szypszyna, róża psia, sypel, Rosa canina,
gatunek z rodzaju róża;
buchta
[niem.],
buchtowisko,
łow. miejsce zryte przez żerujące dziki;
róża, Rosa,
rodzaj z rodziny różowatych;
spreparowana, przechowywana na pamiątkę (czasem także użytkowa) zdobycz myśliwego, będąca jego własnością;
gatunki zwierząt dzikich, udomowianych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności w celu osiągnięcia korzyści materialnych i zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka;
zwierzyna, zwierzęta łowne,
dziko żyjące gat. ptaków i ssaków, uznane przez prawo za mogące stanowić przedmiot polowań;
dzikie lub hodowane zwierzęta użytkowane na futra;

Słownik języka polskiego PWN

dziki I
1. «o zwierzętach: nieoswojony, niehodowany»
2. «o roślinach: nieuprawiany, rosnący w środowisku naturalnym»
3. «o terenach: pierwotny, niedostępny»
4. «o plemionach: niecywilizowany»
5. «o uczuciach, zachowaniu: gwałtowny»
6. «niewyrobiony towarzysko, nieufny, nieśmiały»
7. pot. «straszny, agresywny»
8. pot. «niezgodny z ogólnie przyjętymi normami»
9. pot. «nieusankcjonowany prawnie»

• dziko • dzikość
dziki II «człowiek niecywilizowany»
dziki lokator «osoba samowolnie zajmująca jakiś lokal»
Dziki Zachód «zachodnia część Stanów Zjednoczonych w czasach osadnictwa»
dzik
1. «zwierzę o brunatnej, szczeciniastej sierści i wydłużonej głowie zakończonej ryjem uzbrojonym w kły»
2. zob. dziczka.
3. pot. «człowiek nietowarzyski»

• dziczy
dzikie mięso «nadmiernie rosnąca tkanka na trudno gojących się ranach»
dzikie wino «gatunek winobluszczu o czerwonych pędach i czerwieniejących jesienią liściach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia