dzienna

Encyklopedia PWN

leżąca nad horyzontem część drogi ciała niebieskiego, przebywanej przez nie w wyniku ruchu obrotowego Ziemi.
motyle dzienne, buławkoczułkie, Rhopalocera,
grupa motyli, nieistniejąca w systemie klasyfikacyjnym, obejmująca ok. 20 000 gatunków aktywnych w ciągu dnia.
paralaksa
[gr.],
astr. zjawisko zmiany kierunku, w którym obserwowany jest obiekt astr., w wyniku zmiany położenia obserwatora, a także kąt między kierunkami do danego obiektu poprowadzonymi z 2 różnych położeń obserwatora.
astr. pozorne odchylenie położenia obserwowanego ciała niebieskiego na sferze niebieskiej od jego położenia rzeczywistego wywołane zmianą kierunku promieni świetlnych wskutek ruchu Ziemi;
Aga Dżari, Āghā Jārī,
pole naftowe w południowo-zachodnim Iranie, w ostanie Chuzestan, na przedgórzu gór Zagros, 153 km na północny-wschód od Abadanu;
miner., rzem. artyst. przezroczysta odmiana chryzoberylu, o podwyższonej zawartości chromu; odznacza się wyjątkową wśród minerałów zmiennością barwy w zależności od oświetlenia: zielony w świetle dziennym, fioletowy w sztucznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia