dziedziną funkcji

Encyklopedia PWN

mat. zbiór obiektów (liczb, figur, zdań itd.), dla których dana funkcja jest określona;
superpozycja funkcji, złożenie funkcji,
mat. dla danych funkcji f i F — funkcja postaci y = F(f(x)), gdzie zmienna y jest funkcją zmiennej u (tzn. y = F(u)), a z kolei zmienna u jest funkcją zmiennej x (tzn. u = f(x));
mat. pojęcie odnoszące się do funkcji y(x) należących do dziedziny funkcjonału J[y(x)] — w.f. y(x) oznaczona symbolem δy(x)
ekstremum funkcji
[łac. extremus ‘najdalszy’, ‘krańcowy’],
mat. minimum lub maksimum funkcji;
obcięcie funkcji, zawężenie funkcji,
mat. ograniczenie funkcji do podzbioru jej dziedziny.
mat. zmienna niezależna funkcji, element jej dziedziny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia