dyspozycyjne

Encyklopedia PWN

WSK PZL-Mielec, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mielec,
polska wytwórnia lotnicza, założona 1938 w Mielcu;
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
tajna pol. organizacja emigr. 1837–47, utw. w Paryżu przez działaczy Hotelu Lambert z przekształcenia Związku Jedności Narodowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia