dyspozycyjne

Encyklopedia PWN

turbinowy silnik lotn., który gł. część (75–100%) ciągu wytwarza za pomocą śmigła napędzanego przez turbinę spalinową (za pośrednictwem przekładni), a pozostałą — przez odrzut gazów wylotowych.
konspiracyjna organizacja polityczno-wojskowa, utworzona 27 IX 1939 w Warszawie (tuż przed kapitulacją miasta) przez grupę wyższych oficerów WP na podstawie upoważnienia Naczelnego Wodza marszałka E. Rydza-Śmigłego i w uzgodnieniu z dowódcą Armii „Warszawa” gen. J. Rómmlem oraz komisarzem cywilnym obrony stolicy S. Starzyńskim.
kryptonim ZHP w konspiracji podczas II wojny światowej;
związek utworzony 1934 na II Świat. Zjeździe Polaków z Zagranicy w Warszawie;
miasto w województwie podkarpackim, pow. grodzki, na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Niz. Nadwiślańskiej, nad Wisłą; siedziba pow. tarnobrzeskiego.
okręg przemysłowy w województwie świętokrzyskim i województwie podkarpackim (głównie w powiecie tarnobrzeskim i powiecie staszowskim), w Kotlinie Sandomierskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia