dyspozycyjne

Encyklopedia PWN

Cessna
[sẹsnə],
amerykańska wytwórnia samolotów lekkich,
międzynar. system satelitarny przeznaczony do działań poszukiwawczo-ratowniczych;
FAR, ang. Federal Aviation Recommendation,
przepisy USA zawierające wymagania techn., które muszą być spełnione, aby cywilny statek powietrzny uzyskał świadectwo zdolności do lotu (certyfikat) i został dopuszczony do użytkowania;
pol. oddział specjalny na Górnym Śląsku 1921;
Learjet Incorporation
[liə̣rdżet ınko:rpərẹıszən],
amer. wytwórnia samolotów zał. 1960 przez B. Leara ;
czeska wytwórnia lotn., zał. 1950 w Kunovicach (część miasta Uherské Hradiště);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia