dyslokacji

Encyklopedia PWN

Reńskie Góry Łupkowe, Nadreńskie Góry Łupkowe, Rheinisches Schiefergebirge,
góry w Niemczech, częściowo w Belgii i Luksemburgu, stanowiące część Średniogórza Niemieckiego, położone po obu stronach środkowego Renu;
sinusa–Gordona równanie, sinusowe równanie Gordona,
fiz. nieliniowe równanie różniczkowe cząstkowe postaci ∂t2v − ∂x2v = sinv, występujące w geometrii, teorii równań różniczkowych i klas. teorii pola (gdzie opisuje m.in. dyslokacje w kryształach).
materiał będący stopem amorficznym dwu- lub wieloskładnikowym, w którym metal jest składnikiem podstawowym;
środkowa część Wyżyny Kieleckiej, między Wzgórzami Łopuszańskimi na zachodzie a Wyżyną Sandomierską na wschodzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia