dyslokacji

Encyklopedia PWN

dyslokacja
[łac.],
fiz. liniowy defekt struktury krystalicznej (defekty struktury krystalicznej);
dyslokacja
[łac.],
geol. proces zachodzący w skorupie ziemskiej pod wpływem ruchów tektonicznych, polegający na przemieszczeniu mas skalnych wzdłuż pewnej powierzchni lub wąskiej strefy i powstaniu uskoku lub fleksury;
dyslokacja
[łac.],
rozmieszczenie wojsk na określonym terytorium.
Cottrell
[kọtrəl]
Alan Howard, ur. 17 VI 1919, zm. 15 II 2012,
metaloznawca brytyjski,
Grabski Maciej Władysław, ur. 20 VI 1934, Grabkowo k. Warszawy, zm. 12 II 2016, Warszawa,
syn Władysława Jana, wnuk Władysława oraz Stanisława Wojciechowskiego, inżynier metaloznawca, specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej;
bardzo cienki, podobny do włosa monokryształ o średnicy rzędu 1 µm i stosunku długości do średnicy ok. 103;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia