dyskontowy

Encyklopedia PWN

bank zał. 1871 przez rodzinę Epsteinów jako konkurencja dla Banku Handlowego w Warszawie SA;
ustalanie wysokości stopy dyskontowej przez banki centralne;
ekon. stopa procentowa pobierana przez bank centralny (emisyjny) od kredytów udzielanych bankom komercyjnym;
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
dyskonto
[wł.],
ekon. potrącenie, odliczenie z góry przez bank odsetek od weksli, czeków, papierów wartościowych, które mają późniejszy termin płatności.
Lavoisier
[lawuazjẹ]
Antoine Laurent de Wymowa, ur. 26 VIII 1743, Paryż, zm. 8 V 1794, tamże,
francuski chemik, przyrodnik, rolnik i działacz gospodarczy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia