dynamika

Encyklopedia PWN

dynamika
[gr. dynamikós ‘mający siłę’, ‘silny’],
muz.:
dynamika
[gr. dynamikós ‘mający siłę’, ‘silny’],
dział mechaniki klas. badający ruch (kinetyka) i równowagę (statyka) ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił.
dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
dział astronomii zajmujący się zagadnieniem sił występujących w układach gwiazd i materii międzygwiazdowej.
metoda analizy ruchu układu N atomów pod wpływem sił wzajemnego oddziaływania;
ekol. dział badań analizujący zmiany liczebności populacji w czasie, przekształcenia strukturalne i demograficzne, jakie im towarzyszą, oraz czynniki i mechanizmy, które nimi kierują.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia