dynamiczne

Encyklopedia PWN

beton zawierający pręty stalowe (zbrojenie);
Brygos, żył w V w. p.n.e.,
malarz attycki;
Cannabich
[kạnabıś]
Johann Christian, ur. przed 28 XII 1731 (data chrztu), Mannheim, zm. 20 I 1798, Frankfurt n. Menem,
kompozytor niemiecki;
Chaunu
[szonụ̈]
Pierre Wymowa, ur. 17 VIII 1923, Belleville (dep. Meuse), zm. 22 X 2009, Caen,
historyk francuski;
chirurgia
[łac. < gr. cheirourgía],
jeden z najstarszych działów medycyny, w którym zasadniczym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny;
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
technika wytwarzania, badania i wykorzystywania wysokiego ciśnienia, tj. ciśnienia, dla którego przyjęto dolną granicę równą 108 Pa. Zakresy wysokiego ciśnienia występującego w otaczającym nas świecie oraz otrzymywanego w laboratorium podaje diagram.
Costigliolo
[kostiliọlo]
José Pedro, ur. 6 XI 1902, Montevideo, zm. 3 VI 1985, tamże,
urugwajski malarz i grafik;
cygańska muzyka, muzyka Romów,
muzyka Cyganów, ludu, który z Płw. Indyjskiego przez Bliski Wschód dotarł na Bałkany, a następnie do zachodniej Europy. M.c. zachowała elementy dawnych tradycji, przejawiające się np. w silnie chromatyzowanych skalach i w niektórych zabiegach magicznych (wywoływanie deszczu, uzdrawianie chorych, wróżby).
inform. informacje wyrażone w pewnym języku;
deus otiosus
[łac., ‘bóg bezczynny’ lub ‘bóg odpoczywający’],
termin wprowadzony przez M. Eliadego na określenie kategorii bóstw uranicznych (niebiańskich), których aktywność ogranicza się do procesu stworzenia świata (kosmogonia) i człowieka (antropogonia).
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol,
inform. (ang. Dynamic Host Configuration Protocol),
energii rozpraszania zasada, zasada degradacji energii,
zasada stwierdzająca, że naturalny kierunek ewolucji każdego nierównowagowego (makroskopowego) układu izolowanego prowadzi do wyrównania początkowych niejednorodności temperatury, gęstości masy, ciśnienia itp.
Euler
[ir]
Leonhard Wymowa, ur. 15 IV 1707, Bazylea, zm. 18 IX 1783, Petersburg,
szwajcarski matematyk i fizyk.
Ey
[ej]
Henri, ur. 10 VIII 1900, Banyuls-dels-Aspres (Pireneje Wsch.), zm. 7 XI 1977tamże,
fr. psychiatra i filozof;
mat. wielkość charakteryzująca moment przejścia fazowego nieliniowego układu dynamicznego od zachowań regularnych (długoterminowo okresowych) do zachowań, w których mogą się pojawić stany chaotyczne (turbulencje).

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia