dynamiczne

Encyklopedia PWN

Milnor
[mı̣lnər]
John Willard, ur. 20 II 1931, Orange (stan New Jersey),
matematyk amerykański;
psychol. zespół aktów psychicznych, głównie uczuć i emocji, związanych z dążeniem do stworzenia stałej relacji interpersonalnej między 2 osobami.
Mistrz Kodeksu Behema, żył na przeł. XV i XVI w.,
anonimowy malarz;
Molyn, Molijn, Pieter de, ur. przed 6 IV 1595 (data chrztu), Londyn, zm. przed 23 III 1661 (data pogrzebu), Haarlem,
holenderski malarz, rysownik i akwaforcista, pochodzenia flamandzkiego;
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
chem. prawo chemiczne: w stanie równowagi dynamicznej stosunek stężeń substancji rozpuszczonej w 2 niemieszających się rozpuszczalnikach (np. wodzie i węglowodorze) jest wielkością stałą w danej temperaturze;
[no:; jap., ‘umiejętność’, ‘talent’, ‘sztuka’],
jeden z gatunków klas. teatru japońskiego (kyōgen, jōruri, kabuki).
ruchy rel. o względnie krótkim czasie istnienia, niskim stopniu instytucjonalizacji, odznaczające się innowacjami w stosunku do tradycyjnych form życia religijnego.
Nowotny Franciszek, ur. 30 IV 1904, Nowy Targ, zm. 6 X 1972, Kraków,
biochemik, technolog rolny;
demogr. wielkość zasobów demograficznych, najkorzystniejsza w relacji do innych zasobów mających społeczny sens; inaczej ludność optymalna.
inform. język programowania 3. poziomu, oprac. pod koniec lat 60. XX w. przez N. Wirtha, jako unowocześniony następca Algolu 60 (Algol), rozbudowany o możliwości definiowania nowych typów danych i dynamicznego zarządzania pamięcią, z uporządkowanymi procedurami wejścia–wyjścia;
Pedersen Charles John, ur. 3 X 1904, Pusan (Korea), zm. 26 X 1989, Salem (stan Nowy Jork),
chemik amer., pochodzenia norweskiego;
zjawisko oddziaływania na literaturę twórczości F. Petrarki, a szczególnie zbioru Canzoniere.
petrologia
[gr.],
nauka o skałach, ich właściwościach fiz. i chem., budowie, powstawaniu, przeobrażaniu się i występowaniu w skorupie ziemskiej i płaszczu Ziemi;
Phillips
[fı̣lıps]
William, właśc. Alban W. Housego Phillips, ur. 18 XI 1914, Te Rehunga k. Dannevirke, zm. 4 III 1975, Auckland,
ekonomista nowozelandzki;
Pinsel, Pinzel, Pilse, Pilze, Pilznow, Penzel, Jan Jerzy, data ur. nieznana, zm. 1761 lub 1762,
rzeźbiarz, pochodzenia niem. lub czeskiego;
system znaków służący do utrwalenia lub zastąpienia języka mówionego przez zapis.
plan gospodarczy przyjęty 21 VII 1950;
górn. konstrukcja stalowa lub żelbetowa, związana trwale z dnem morza (p.m. stacjonarna) lub tylko podczas pracy (p.m. pływająca), wyposażona w różne urządzenia i sprzęt (zależnie od jej przeznaczenia);

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia