dynamiczne

Encyklopedia PWN

fiz. liczba cząstek znajdujących się w tym samym stanie kwantowym układu fiz. złożonego z identycznych cząstek;
techn. ruch statku latającego w przestrzeni;
demogr. ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa, lub wszystkich krajów świata; podstawowa kategoria demografii.
Łurija, Łuria, Aleksandr R., ur. 16 VII 1902, Kazań, zm. 14 VIII 1977, Moskwa,
ros. psycholog i neurolog;
stopy, których podstawowym składnikiem jest magnez;
autom. zasada określająca warunek konieczny optymalności sterowania obiektem dynamicznym przy uwzględnieniu nałożonych ograniczeń;
Malangatana Valente Ngwenya, ur. 6 VI 1936, Mataluane, zm. 5 I 2011, Matosinhos, Portugalia,
mozambicki malarz, grafik, poeta;
Mandelsztam Osip E., ur. 15 I 1891, Warszawa, zm. 27 XII 1938, obóz przejściowy Wtoraja Rieczka k. Władywostoku,
rosyjski poeta, prozaik i eseista.
mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
Margulis Grigorij A., ur. 24 II 1946, Moskwa,
matematyk rosyjski;
Markow Andriej A. (mł.), ur. 22 IX 1903, Petersburg, zm. 11 X 1979, Moskwa,
syn Andrieja, matematyk rosyjski;
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
urządzenie elektryczne złożone z części zdolnych do wykonywania względem siebie ruchu obrotowego (maszyna elektryczna wirująca) lub postępowego (maszyna elektryczna liniowa; silnik liniowy) i przeznaczone do przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną (prądnica elektryczna), energii elektrycznej w mechaniczną (silnik elektryczny) lub energii elektrycznej w energię elektryczną o innych wartościach napięcia, częstotliwości, liczbie faz itp. (przetwornica elektryczna);
Maxwell
[mạ̈ksuel]
James (Clerk) Wymowa, ur. 13 VI 1831, Edynburg, zm. 5 XI 1879, Cambridge,
brytyjski fizyk, pionier fizyki XX w..
McMullen
[məkmạlən]
Curtis Tracy, ur. 21 V 1958, Berkeley (stan Kalifornia),
matematyk amerykański;
dziedzina nauki zajmująca się teoret. i doświadczalnymi badaniami mechanizmów, maszyn i układów maszyn dotyczących ich parametrów geom., kinematycznych, dynamicznych i sterujących, oraz projektowaniem maszyn i mechanizmów w celu ich zastosowania w przemyśle i in. dziedzinach (np. biomechanice);
metabolity
[gr.],
związki chemiczne powstające w organizmach żywych w wyniku przemiany materii;
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;

Słownik języka polskiego PWN

dynamiczny
1. «ruchliwy, prężny, żywiołowy»
2. «powstający, poruszany lub występujący wskutek działania sił»
3. «związany z natężeniem siły dźwięków»

• dynamicznie • dynamiczność
akcent dynamiczny, przyciskowy, ekspiracyjny, ekspiratoryjny, ekspiratoryczny «wyróżnienie sylaby lub zdania przez nasilenie głosu»
dynamiczna teoria ciepła «teoria tłumacząca objawy ciepła ruchem najdrobniejszych ciał – cząsteczek materii»
geologia dynamiczna «dział geologii podstawowej badający procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni»
stereotyp dynamiczny «występowanie odruchów warunkowych w określonej, wyuczonej i utrwalonej kolejności, nawet gdy nieoczekiwanie zmienia się zwykła kolejność bodźców»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia