dy

Encyklopedia PWN

metryka
[gr. metrikós ‘dotyczący miary’],
mat. funkcja przyporządkowująca dowolnym 2 punktom przestrzeni metrycznej nieujemną liczbę (odległość w tej przestrzeni) d(x, y) spełniającą warunki: 1) d(x, y) = 0 ≡ x = y; 2) d(x, y) = d(y, x); 3) d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y).
mat. teoria poświęcona badaniu niezmienników form (i układów form) poddanych działaniu pewnej grupy G przekształceń liniowych.
Osorio Oscar, ur. 14 XII 1910, Sonsonate, zm. 6 III 1969, Houston,
salwadorski polityk, pułkownik;
mat. różnica wartości funkcji f(x) odpowiadających dwóm wartościom argumentu x;
rachunek różnicowy, rachunek różnic skończonych,
dział matematyki zapoczątkowany przez I. Newtona znajdujący szerokie zastosowanie w metodach obliczeniowych (numerycznych) związanych z układaniem tablic mat., rozwiązywaniem przybliżonym równań algebraicznych, całkowych, różniczkowych, różniczkowo-całkowych, różnicowych, z aproksymacją itp.
mat. pochodna funkcji wielu zmiennych rzeczywistych; mówi się, że funkcja f = (f1, ... , fn): ℝm → ℝn ma różniczkę zupełną Df(x) = A w punkcie x, jeśli istnieje przekształcenie liniowe A: ℝm → ℝn, takie że  = 0;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia