dy

Encyklopedia PWN

osad organiczny, odmiana sapropelu bogata w substancje humusowe.
symbol pierwiastka chemicznego → dysprozu (od łacińskiej nazwy dysprosium).
di-, dy-
[gr. di˜, dis˜, dis ‘dwa razy’],
pierwszy człon wyrazów złożonych mający znaczenie podwójny, dwukrotny, dwoisty;
dysproz
[gr. dysprósitos ‘trudno dostępny’],
Dy, dysprosium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 66;
ekon. współczynnik określający rozmiary krańcowego wpływu, jaki wywiera zmiana jednej wielkości ekonomicznej na drugą, której ta pierwsza jest składnikiem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia