dwukrotną

Encyklopedia PWN

punkt
[łac.],
mat. w aksjomatycznym ujęciu geometrii — jedno z pojęć pierwotnych (podobnie jak prosta i płaszczyzna); w matematyce współczesnej p. (lub elementami) są nazywane różnego rodzaju przedmioty badań mat., tworzące rozmaite zbiory (przestrzenie);
układ krystalograf., w którym abc oraz α = β = γ = 90°;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
Douglas
[dạgləs]
Donald Wills Wymowa, ur. 6 IV 1892, Nowy Jork, zm. 1 II 1981, Palm Springs (stan Kalifornia),
amerykański konstruktor lotniczy, przemysłowiec.
kategorie wyrazów oznaczających liczbę lub porządek przedmiotów, zdarzeń, właściwości;
leśn. sortyment tarcicy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia