drzewo

Encyklopedia PWN

Zelandia, Sjælland,
największa wyspa duńska, położona między cieśn. Wielki Bełt i Sund;
Zeus, Dzeus, gr. Zeús,
mit. gr. najwyższe bóstwo greckiego panteonu, uosobienie suwerennej władzy;
jeden z objawów chorób roślin wywoływanych przez grzyby i bakterie;
jeden z objawów chorób roślin, forma nekrozy (martwicy) organów, tkanek lub niekiedy całych roślin;
Zhejiang, Czeciang,
prow. we wschodnich Chinach, nad M. Wschodniochińskim;
zielenice, Chlorophyta,
gromada eukariotycznych, jednokomórkowych, kolonijnych albo wielokomórkowych glonów, obejmująca ok. 9 tys. gat., częstych w siedliskach wodnych (przeważnie słodkowodnych) i lądowych, rzadziej pasożytniczych lub żyjących w symbiozie z innymi roślinami (np. jako chloroplasty u euglenin), zwierzętami (np. wewnątrz komórek pierwotniaków) albo grzybami (tworząc porosty);
zięby, Fringillinae,
podrodzina ptaków z rodziny łuszczaków, obejmująca tylko 3 gatunki należące do 1 rodzaju — Fringilla;
zimozielone rośliny, rośliny zimotrwałe,
rośliny utrzymujące liście przez okres zimowy;
łow. najwyższe odznaczenie łowieckie;
złotokap, złoty deszcz, Laburnum,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
bot., roln. typ objawu chorób roślin występujący na pniach i gałęziach drzew oraz krzewów;
leśn. ograniczona powierzchnia lasu, na której odbywa się ścinka drzew, a często także wyróbka sortymentów drzewnych (oczyszczanie z gałęzi, korowanie);
odcinek pędu pozyskany w celu wegetatywnego rozmnażania krzewów i drzew, zwłaszcza topól i wierzb;
Zug
[cu:k],
Kanton Zug,
kanton w środkowej Szwajcarii;
Zurych, Kanton Zürich,
kanton w północno-wschodniej Szwajcarii, przy granicy z Niemcami;
zwójkowate, Tortiricidae,
rodzina motyli;
żabowate, Ranidae,
rodzina płazów bezogonowych (płazy);
twarde drewno otrzymywane z licznych gat. drzew gł. tropik., zw. żel.;
w. w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim (gmina Sochaczew), na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Utratą.
żeneta zwyczajna, żeneta europejska, żeneta północna, Genetta genetta (Genetta felina),
gatunek ssaka drapieżnego z rodziny łaszowatych; występuje w różnych środowiskach (najczęściej w pobliżu drzew lub wśród krzewów) w południowo-zachodniej Europie (od Portugalii po południowo-zachodnią Francję), południowo-zachodniej Azji (Jemen) oraz w Afryce (z wyjątkiem pustyń i lasów deszczowych);

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia