drzewo

Encyklopedia PWN

biol. powiększanie się wymiarów i masy ciała osobników w ciągu ich życia (ontogeneza).
powiększanie się wymiarów i masy ciała organizmu roślinnego w ciągu jego życia;
Yakima
[jạ̈kıma:],
Yakima Valley,
okręg sadowniczy w USA (stan Waszyngton), w dolinie rz. Yakima (prawy dopływ Kolumbii);
Yaracuy
[jarakụj] Wymowa,
Estado Yaracuy,
stan w północnej Wenezueli, w północno-wschodniej skrajnej części pasma Cordillera de Mérida;
Yeats
[jeıts]
Jack Butler, ur. 29 VIII 1871, Londyn, zm. 28 III 1957, Dublin,
brat Williama Butlera, irlandzki malarz, pisarz i grafik;
Yevlax, Jewłach,
m. w Azerbejdżanie, nad Kurą;
Yunnan, Jünnan Wymowa,
prow. w południowo-zachodnich Chinach; graniczy z Wietnamem, Laosem i Birmą;
ekol. pojedyncze drzewa i krzewy lub ich zgrupowania poza lasem i obszarami miejskimi oraz nie zaliczane do sadów, pełniące funkcje ekologiczne i estetyczne, a także produkcyjne przez dostarczanie surowca drzewnego i owoców;
Zahla, Zaḥlah,
m. w środkowym Libanie, w tektonicznej dolinie Bekaa, na wys. ok. 950 m;
zającowate, Leporidae,
jedna z 2 rodzin ssaków z rzędu zajęczaków;
zakarpacki, obwód, Zakarpatśka obłast', Zakarpats'ka oblast',
obwód na południowym zachodzie Ukrainy; graniczy z Rumunią, Węgrami, Słowacją i Polską;
objaw chorobowy u drzew i krzewów, także choroby, np. z.p. malin, wywoływane gł. przez grzyby pasożytnicze, niszczące tkankę przewodzącą.
Zanzibar, Zanzibar Island, Unguja,
wyspa koralowa na Oceanie Indyjskim, u wschodnich wybrzeży Afryki;
stałe (bezpostaciowe) lub ciekłe substancje pachnące wytwarzane przez drzewa i krzewy w wyniku normalnej przemiany materii lub jako substancje ochronne, wydzielane wskutek uszkodzenia tkanek roślin (np. nacięć pnia);
leśn. miąższość (objętość) drzew lub drzewostanów na określonej powierzchni;
zapian, mydleniec, mydlnik, sapindus, Sapindus,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych, z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae) obejmujący ok. 15 gat. niskich drzew występujących w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej (z wyjątkiem Afryki);
zaporoski, obwód, Zaporiźka obłast', Zaporiz'ka oblast',
drzewo owocowe dostarczające pyłku do zapylenia odmiany obcopylnej (obcopylność);
zasobność drzewostanu, zamożność drzewostanu,
miąższość (objętość) drewna w przeliczeniu na 1 ha lasu;
zauropody, Sauropoda,
podrząd dinozaurów gadziomiednicznych, tworzący wraz z prozauropodami grupę zauropodokształtnych, czyli zauropodomorfów (Sauropodomorpha);

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia