drzewo

Encyklopedia PWN

Wergiliusz, Publius Vergilius Maro, ur. 70 r. p.n.e., Andes k. Mantui, zm. 19 r. p.n.e., Brundisium (ob. Brindisi),
najwybitniejszy z epików rzymskich.
choroby różnych roślin naczyniowych wywoływane przez grzyby mitosporowe z rodzaju Verticillium (gł. Verticillium dahliae i Verticillium alboatrum), zasiedlające ksylem (drewno);
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
część Niz. Środkowodunajskiej, na Węgrzech, na wschód od Dunaju i na południe od Średniogórza Północnowęgierskiego;
wężówki, Anhigidae,
rodzina ptaków z rzędu pełnopłetwych, obejmująca 2 gat. zamieszkujące zalesione brzegi rzek i jezior obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych;
drzewo o pniu lub gałęziach złamanych przez silny, porywisty wiatr.
wiąz polny, wiąz pospolity, Ulmus carpinifolia, U. campestris,
krzew lub drzewo do 30 m wys.;
wiąz szypułkowy, wiąz limak, limak, Ulmus laevis,
drzewo o bardzo niesymetrycznych liściach;
widlica, dum palma, Hyphaene,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, jednoliściennych z rodziny arekowatych (palm);
leśn. przeciętny wiek, w którym drzewostany są wyrąbywane;
wielbłądki, Raphidioptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym;
Wielkie Abaco, Great Abaco Island,
wyspa na Oceanie Atlantyckim, w północnej części archipelagu Bahamów, należy do państwa Bahamy;
wierzba iwa, iwa, Salix caprea,
krzew lub niskie drzewo, gat. wierzby;
wierzbowate, Salicaceae,
rodzina roślin zielnych lub drzewiastych z klasy dwuliściennych obejmująca ok. 400 gat., występujących gł. w strefie klimatu umiarkowanego na półkuli północnej;
park narodowy o pow. 14 999 ha, w tym pod ochroną ścisłą 623 ha (2006), ustanowiony 1990 w północno-wschodniej części Polski, na Pojezierzu Suwalskim i Równinie Augustowskiej;
Wiktoria, Victoria,
stan w południowo-wschodniej części Australii;
w. gminna w woj. świętokrz. (pow. sandomierski), na Wyż. Sandomierskiej;
winnicki, obwód, Winnyćka obłast', Vinnyts'ka oblast',
Wirginia, Virginia Wymowa,
stan we wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim;

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia