drzewo

Encyklopedia PWN

anomalie budowy drewna (cechy przyrodzone lub odchylenia od typowej budowy) oraz następstwa chorób i uszkodzeń, ograniczające zakres użyteczności materiału lub jego przydatność do dalszego przerobu i zastosowania;
Walencja, katalońskie Comunitat Valenciana, hiszp. Comunidad Valenciana, País Valenciano, Reino de Valencia,
region autonomiczny i kraina historyczna we wschodniej Hiszpanii, nad M. Śródziemnym;
wanilia, Vanilla,
rodzaj roślin z rodziny storczykowatych, obejmujący ok. 90 (wg niektórych botaników ok. 100) gat. pnączy pochodzących z wilgotnych, równikowych lasów Meksyku, Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej.
wapnia wodorotlenek, wapno gaszone, Ca(OH)2,
związek nieorg.; biała substancja krystaliczna;
warany, Varanidae,
rodzina jaszczurek obejmująca współcześnie jeden rodzaj Varanus z 56 gatunkami zamieszkującymi Afrykę, południową Azję, wyspy zachodniego Oceanu Spokojnego i (większość gatunków) Australię;
Warkala, Warqalah, fr. Ouargla,
m. w północno-wschodniej Algierii, w oazie na Saharze, w obniżeniu między Wielkim Ergiem Zachodnim a Wielkim Ergiem Wschodnim, na wys. 128 m.
warugi, Scopicidae,
rodzina ptaków z rzędu brodzących, obejmująca tylko jeden gat. — warugę (Scopus umbretta) o niejasnym pochodzeniu ewolucyjnym;
warzywnica kapustna, Eurydema oleracea,
gatunek pluskwiaka z rodziny tarczówkowatych;
Wawro, Wowro, Jędrzej, ur. 13 XI 1864, Gorzeń Dolny, zm. 21 XI 1937, tamże,
rzeźbiarz lud., samouk;
wawrzyn szlachetny, laur, drzewo laurowe, wawrzyn bobek, Laurus nobilis,
gatunek rośliny okrytozalążkowej, drzewiastej z rodziny wawrzynowatych (Lauraceae), występujący dziko w obszarze śródziemnomor. (jako pozostałość po uprawach) i tamże uprawiany od starożytności, pochodzący prawdopodobnie z Azji Mniejszej;
wawrzynek, Daphne, Thymelaea,
rodzaj z rodziny wawrzynkowatych (Thymelaeaceae);
wąż Eskulapa, Elaphe longissima,
niejadowity wąż z podrodziny połozów właściwych, zamieszkujący południową Europę i południowo-zachodnią Azję;
wcistki, tylozoidy,
bot. twory czopujące zdrewniałe ściany naczyń wchodzących w skład drewna;
wejmutka, właśc. sosna wejmutka, sosna amerykańska, Pinus strobus,
bot. gat. drzewa z rodzaju sosna z Ameryki Północnej;
wełniak, serecznik, Bombax,
rodzaj drzew lub rzadziej krzewów z rodziny wełniakowatych (Bombaceae), obejmujący 8 gat. pochodzących z obszarów międzyzwrotnikowych Azji i Afryki;
Wenecja Euganejska, Veneto, Venezia Euganea,
region i kraina historyczna w północno-wschodnich Włoszech, nad M. Adriatyckim.
Wergiliusz, Publius Vergilius Maro, ur. 70 r. p.n.e., Andes k. Mantui, zm. 19 r. p.n.e., Brundisium (ob. Brindisi),
najwybitniejszy z epików rzymskich.
choroby różnych roślin naczyniowych wywoływane przez grzyby mitosporowe z rodzaju Verticillium (gł. Verticillium dahliae i Verticillium alboatrum), zasiedlające ksylem (drewno);
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia