drzewo

Encyklopedia PWN

orzechowa palma, właśc. kariota parząca, kitul, Caryota urens,
gat. roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny arekowatych (palm), rodzimy na subkontynencie indyjskim od Sri Lanki po Nepal i Birmę, rzadko uprawiany w strefie zwrotnikowej jako drzewo ozdobne;
orzesznik, hikora, przeorzech, Carya,
rodzaj roślin okrytozalążkowych z rodziny orzechowatych, obejmujący ok. 20 gat. drzew występujących w Ameryce Północnej i w Chinach;
ostria, chmielograb, Ostrya,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny leszczynowatych (obecnie wyłączonej z brzozowatych);
pospolita i groźna choroba sosen, gł. sosny zwyczajnej, wywoływana przez grzyby z rodzaju Lophodermium zaliczane do workowców;
ozdobne rośliny, dekoracyjne rośliny,
rośliny roczne, 2-letnie, byliny, drzewa i krzewy, wyróżniające się pięknymi kwiatami, owocami, oryginalnym ulistnieniem lub pokrojem, uprawiane w ogrodach, na terenach zielonych, w mieszkaniach i szklarniach, gł. w celach dekoracyjnych;
palmeta
[fr.],
szt. ogrod. rodzaj płaskiej korony drzewa lub krzewu owocowego;
parrocja perska, Parrotia persica,
jedyny gatunek drzewa z rodzaju parrocja, z rodziny oczarowatych, z północnego Iranu, Kaukazu i wschodniej Turcji;
paulownia, Paulownia,
rodzaj rośliny okrytozalążkowej drzewiastej z rodziny trędownikowatych;
perełkowiec japoński, szupin japoński, sofora, Sophora japonica,
gatunek rośliny okrytozalążkowej drzewiastej z rodziny bobowatych (motylkowatych) występujący w Chinach i na Płw. Koreańskim;
pielgrzan madagaskarski, rawenala, drzewo podróżnych, Ravenala madagascariensis,
gatunek rośliny okrytozalążkowej, jednoliściennej, drzewiastej, o nie wyjaśnionej pozycji systematycznej, zaliczany do rodziny bananowatych, helikoniowatych (Heliconiaceae) lub sterlicjowatych (Strelitziaceae), rosnący jako endemit na Madagaskarze, w formacjach zastępczych lasów i sawann;
pinetyzacja, borowacenie,
forma degradacji fitocenoz leśnych i siedlisk;
rdzenni mieszkańcy Polinezji, także kilkunastu enklaw na wyspach Melanezji i Mikronezji;
ekol. prawnie chronione, pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów;
martwe drzewa w lesie, które uschły w wyniku naturalnego procesu selekcji, tzw. wydzielania się, lub wskutek uszkodzenia, np. przez szkodniki, mróz;
Prodi Romano, ur. 9 VIII 1939, Scandiano (prow. Reggio Emilia),
polityk wł.;
choroba jabłoni wywoływana przez fitoplazmy;
leśn. jeden z podstawowych wskaźników w leśnictwie i ekonomice leśnej;
puchowiec, kapokowe drzewo, Ceiba,
rodzaj roślin okrytozalążkowych z rodziny wełniakowatych (Bombacaceae),
rauwolfia, Rauvolfia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny toinowatych (Apocynaceae), obejmujący 100–110 gat. niskich drzew lub krzewów występujących w całej strefie międzyzwrotnikowej, w pierwotnych oraz wtórnych zbiorowiskach leśnych i zaroślowych, często w pobliżu rzek;

Materiały dodatkowe

Najwyższe drzewo świata
jedlica Douglasa (zwana też daglezją zieloną) — największy okaz tego gatunku miał 115,5 m wys. i 15 m obwodu.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
cis pospolity, Taxus baccata
ślepowron, Nycticorax nycticorax
topola biała, Populus alba
Moorea — wyspa przejrzystej laguny i wygasłego wulkanu

Słownik języka polskiego PWN

drzewo
1. «roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie»
2. «materiał otrzymywany ze ściętego drzewa, używany jako budulec lub opał»
3. środ. «grupa instrumentów dętych drewnianych»

• drzewny
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
drzewo genealogiczne, rodowe
1. «historia rodu, pierwotnie przedstawiana graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa»
2. «rozwój rodowy określonego szczepu roślinnego lub zwierzęcego przedstawiany graficznie w postaci pnia, od którego odgałęziają się poszczególne linie rozwojowe»
drzewo gumowe «tropikalny figowiec kauczukodajny»
drzewo koralowe «drzewo o dużych kwiatach i czerwonych nasionach przypominających korale, rosnące w Ameryce i na Antylach»
drzewo mastyksowe «gatunek pistacji wydzielajacej sok żywiczny – mastyks»
drzewo oskrzelowe «silnie rozgałęzione w płucach drobne oskrzela»
drzewo pimentowe «niskie drzewo o brunatnoszarych jagodach używanych jako przyprawa»
drzewo sandałowe zob. sandałowiec.
drzewo terpentynowe «gatunek pistacji, z której soku otrzymuje się terpentynę»
drzewa balsamowe «gatunki drzew tropikalnych i subtropikalnych, dostarczające balsamów»
drzewa karłowe «niskie drzewa owocowe»
drzewa masłowe «tropikalne gatunki drzew, których nasiona zawierają tłuszcze służące do produkcji margaryny i mydła»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia