drzewołaz

Encyklopedia PWN

Calvino
[kalwịno]
Italo Wymowa, ur. 15 X 1923, Santiago de Las Vegas (Kuba), zm. 15 IX 1985, Siena,
wł. pisarz i dziennikarz.
liściołaz dwukolorowy, Phyllobates bicolor,
płaz bezogonowy z podrodziny drzewołazów;
Sieroszewska Barbara, ur. 19 VIII 1904, Zagórze, zm. 4 IV 1989, Warszawa,
tłumaczka literatury włoskiej;
żaby trujące, drzewołazy, Dendrobatidae
rodzina płazów bezogonowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia