drobny

Encyklopedia PWN

pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona na niewielką skalę;
Niezależna Partia Drobnych Rolników, węg. Független Kisgazdapárt,
węgierska partia agrarna, założona 1930;
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
w historiografii, a częściowo także w socjologii, istnieją 2 różne sposoby definiowania pojęcia „drobnomieszczaństwo”;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia