drobne

Encyklopedia PWN

w najszerszym znaczeniu jedna z podstawowych kategorii tworzących makrostrukturę społ., obejmująca ludzi usytuowanych na „środkowych” szczeblach hierarchii uwarstwienia, tj. pomiędzy klasą „wyższą” a „niższą”.
kras, krasowienie, procesy krasowe,
procesy rozpuszczania skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, prowadzące do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi, zwanych formami krasowymi.
kukułkowe, Cuculiformes,
rząd ptaków;
litops, kamyk, tzw. żywe kamienie, Lithops,
rodzaj z rodziny przypołudnikowatych, obejmujący ok. 40 gat. drobnych bylin, występujących na suchych obszarach w południowej i południowo-zachodniej Afryce;
makrela atlantycka, Scomber scombrus,
ryba mor. z rodziny makrelowatych;
technol. drobne i b. drobne → rozdrabnianie ciał stałych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia