drobne

Encyklopedia PWN

pozarolnicza działalność gospodarcza, prowadzona na niewielką skalę;
Niezależna Partia Drobnych Rolników, węg. Független Kisgazdapárt,
węgierska partia agrarna, założona 1930;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
w historiografii, a częściowo także w socjologii, istnieją 2 różne sposoby definiowania pojęcia „drobnomieszczaństwo”;
jałowiec, Juniperus,
rodzaj rośliny nagozalążkowej z rodziny cyprysowatych;
dział techniki zajmujący się problematyką konstrukcji, wykonawstwa i eksploatacji drobnych mechanizmów (o małych wymiarach, np. zabawek elektromech., drobnego zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego) i przyrządów precyzyjnych (o małych wymiarach i precyzyjnym działaniu, np. przyrządów pomiarowych, sprzętu fot. i opt., urządzeń zegarowych) oraz nauka poświęcona tym zagadnieniom;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
biol. jeden z rodzajów planktonu;
Antoniewski Stanisław, ur. 21 I 1893, Łódź, zm. 27 VI 1962, Warszawa,
ekonomista rolny;
awenturyn
[wł.],
awanturyn,
rzem. artyst., miner. odmiana kwarcu, zwykle o barwie żółtawej lub brunatnoczerwonej, mieniąca się migotliwie dzięki zawartości drobnych wrostków innych minerałów, gł. żółtych i zielonych łyszczyków, niekiedy hematytu i in.;
bekasy, Scolopacinae,
podrodzina ptaków z rodziny bekasowatych;
bleskotki, Chalcidoidea,
nadrodzina owadów z podrzędu stylikowców;
brodźce, Tringinae,
podrodzina ptaków z rodziny bekasowatych;
burzykowate, Procellariidae,
rodzina ptaków mor. z rzędu rurkonosych;
czerwiec, Scleranthus,
rodzaj drobnych roślin zielnych (roczne, dwuletnie lub byliny) z rodziny goździkowatych;
czosnek, Allium,
rodzaj z rodziny liliowatych;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

drobne pot. «pieniądze o niewielkim nominale»
drobna przedsiębiorczość «ogół drobnych przedsiębiorstw lub przedsiębiorców»
drobna wytwórczość «wytwórczość prowadzona na małą skalę»
drobny I
1. «mający bardzo małe rozmiary»
2. «złożony z licznych małych elementów»
3. «delikatny, szczupły»
4. «małoletni»
5. «mało znaczący lub mało ważny»
6. «mający niewielką wartość materialną»
7. «niezamożny»
8. «krótkotrwały»
9. «realizowany na małą skalę»

• drobno • drobność • drobniutki, drobniusi, drobniuchny, drobniuteńki, drobniusieńki • drobniutko
drobny inwentarz «drób, króliki lub inne małe zwierzęta hodowane w gospodarstwie domowym»
drobny przemysł «zakłady przemysłowe produkujące na małą skalę»
zwierzyna drobna łow. «jenoty, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, wiewiórki, zające i wszystkie ptaki łowne prócz dropia i głuszca»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia