doskonale

Encyklopedia PWN

ciało całkowicie pochłaniające padające nań promieniowanie niezależnie od długości (częst.) fali, czyli o zdolności absorpcyjnej równej jedności w całym zakresie długości fal.
Planck
[plaŋk]
Max Karl Ernst Wymowa, ur. 23 IV 1858, Kilonia, zm. 4 X 1947, Getynga,
fizyk niemiecki.
Benedict
[bẹnıdıkt]
Ruth Fulton Wymowa, ur. 5 VI 1887, Nowy Jork, zm. 17 IX 1948, tamże,
przedstawicielka amerykańskiej antropologii kulturowej.
ekon. wrażliwość podaży na zmianę ceny, stosunek względnej (procentowej) zmiany podaży do względnej zmiany ceny;
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
Kirchhoff
[kı̣rśhof]
Gustav Robert Wymowa, ur. 12 III 1824, Królewiec, zm. 17 X 1887, Berlin,
fizyk niemiecki.
Mather
[mạ̈đər]
John Cromwell, ur. 1946,
amerykański astrofizyk i kosmolog;
papugi, papugowe,
nazwa rzędu Psittaciformes i podrodziny Psittacinae ptaków;
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
fiz. prawo wyrażające zależność całkowitej zdolności emisyjnej E (promieniowanie cieplne) ciała doskonale czarnego od jego temperatury bezwzględnej T;
ekon. nadwyżka przychodów nad kosztami;
Afrodyzja, Afrodyzjada, starogr. Aphrodisías, bizant. Stauropolis,
staroż. miasto w Karii, w górach Ak Dağ, ob. w zachodniej Turcji, w ilu Aydın, we w. Geyre;
Ajjam al-Arab, Ayyām al-‘Arab, Dni Arabów,
zbiór anonimowych arabskich opowiadań z okresu przedmuzułmańskiego i wczesnego islamu;
alkohole
[arab. al-kuhl ‘delikatny proszek’],
związki organiczne, pochodne węglowodorów, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową (wodorotlenową) –OH zamiast atomu wodoru związanego w związku macierzystym z atomem węgla grupy alkilowej lub cykloalkilowej.
posąg gr. z brązu (wys. 1,8 m), przedstawiający mężczyznę w chitonie — aurigę,
azotowy(V) kwas, kwas azotowy, HNO3,
jeden z najważniejszych kwasów nieorganicznych;
Bainbridge
[bẹınbrıdż]
Beryl, ur. 21 XI 1934, Liverpool, zm. 1 VII 2010, Londyn,
pisarka angielska;
baribal, niedźwiedź czarny, Ursus americanus,
ssak drapieżny z rodziny niedźwiedziowatych; występuje w Ameryce Północnej od Alaski i Nowej Fundlandii po Kalifornię, północny Meksyk i Florydę;
najlepiej znana z rzym. bibliotek, doskonale zachowana i częściowo zrekonstruowana w Efezie;
biomateriały, materiały biomedyczne,
materiały przeznaczone do wyrobu elementów (np. kształtek, konstrukcji, urządzeń) na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki i narządy albo ich części;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

doskonale I
1. «znakomicie, wspaniale»
2. «zupełnie, absolutnie»
doskonale II «tak, zgoda»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia