domowej

Encyklopedia PWN

gęś domowa, Anser domestica,
ptak użytkowy pochodzący od udomowionych ok. 3000 lat temu: gęsi gęgawy i pochodzącej z Dalekiego Wschodu, północnych Chin, Mongolii i Japonii gęsi garbonosej (Cygnopsis cygnoides), po udomowieniu zw. gęsią łabędzionosą ( Anser cygnoides);
kura domowa, Gallus domesticus,
ptak użytkowy, pochodzący od kura bankiwa (wg Ch.R. Darwina) lub wymarłych azjat. kur z rodzaju Gallus.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia