dom poprawczy

Encyklopedia PWN

środek poprawczy stosowany przez sąd względem nieletniego, → zakład poprawczy.
zakład poprawczy, dom poprawczy,
w Polsce środek poprawczy stosowany przez sąd rodzinny względem nieletniego, który po ukończenu 13, a przed ukończeniem 17 lat dopuścił się czynu karalnego, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu;
Bona Stanisław Wincenty, ur. 1 X 1888, Chicago (stan Illinois), zm. 1 XII 1967, Green Bay (stan Wisconsin),
biskup pol. w USA, pochodzenia polskiego;
Genet
[żönẹ]
Jean Wymowa, ur. 19 XII 1910, Paryż, zm. 13 IV 1986, tamże,
dramaturg i powieściopisarz francuski.

Słownik języka polskiego PWN

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia