dodatnie

Encyklopedia PWN

liczba rzeczywista większa od zera.
demogr. przyrost występujący, gdy liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów.
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
stan prawny warunkujący dopuszczalność przeprowadzenia postępowania sądowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia