dodatni

Encyklopedia PWN

ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
farm. antybiotyk glikopeptydowy;
Wassermanna odczyn, test Wassermanna,
serologiczna metoda rozpoznawania kiły, oparta na odczynie wiązania dopełniacza;
wiązanie występujące w metalach, którego istotę stanowi elektrostatyczne oddziaływanie jonów dodatnich i elektronów walencyjnych, zdolnych do poruszania się w całej objętości metalu, tworzących tzw. gaz elektronowy.
mat. ogólna zasada, wg której, przy pewnych warunkach, jednoczesne działanie czynników losowych prowadzi do nielosowego (deterministycznego) wyniku.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia