dodatni

Encyklopedia PWN

tropizmy
[gr.],
fizjol. rodzaje wzrostowych ruchów roślin wielokomórkowych oraz reakcje niektórych zwierząt (np. stułbi, dżdżownicy, polipów jamochłonów) zachodzące w wyniku kierunkowo działającego bodźca.
tropotaksja
[gr.],
biol. typ bazotaksji (taksje), w której organizm zwraca się do bodźca (tropotaksja dodatnia) lub odwraca od niego (tropotaksja ujemna) przy pobudzeniu obu parzystych receptorów, np. oczu.
filoz. jedna z 3 podstawowych, oprócz rozumu i woli, sfer ludzkiej duszy.
mat. ułamki o liczniku 1 i mianowniku całkowitym dodatnim;
Volty napięcie, napięcie kontaktowe,
różnica potencjałów zewnętrznych 2 faz;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia