dodatni

Encyklopedia PWN

fizjol. jeden z tropizmów, wygięcie wzrostowe organu roślinnego spowodowane różnicą temperatur po obu stronach jego organu;
grupa antybiotyków o szerokim zakresie działania, obejmującym bakterie Gram-dodatnie i niektóre Gram-ujemne;
tigmotropizm
[gr.],
haptotropizm,
fizjol. jeden z tropizmów, reakcja ruchowa niektórych organów roślinnych (np. wąsów czepnych) oraz osiadłych organizmów zwierzęcych (np. ukwiału), powstająca w wyniku jednostronnego kontaktu dotykowego z ciałem stałym;
toksyny bakteryjne, jady bakteryjne,
substancje wytwarzane przez bakterie, działające toksycznie na inne organizmy;
tolerancja
[łac.],
techn. liczba określająca dopuszczalny przedział zmienności pewnej wielkości.
fizjol. jeden z tropizmów, wygięcie wzrostowe młodych, rosnących organów w odpowiedzi na uszkodzenie (nacięcie, ukłucie, nadżerkę);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia