dobrowolną

Encyklopedia PWN

euergetyzm
[gr. euergétēs ‘dobroczyńca’],
w staroż. Grecji instytucja dobrowolnych — w przeciwieństwie do obowiązkowych liturgii — świadczeń ponoszonych na rzecz wspólnoty obywatelskiej przez członków elity społ. (w epoce hellenistycznej i rzym. także przez królów i cesarzy);
falanster
[fr. < gr.],
w projekcie Ch. Fouriera osiedle dobrowolnych spółdz. zrzeszeń wytwórczych, zamieszkiwane przez falangę (ok. 1600 osób);
pojęcie używane w politologii w kilku znaczeniach:
feudalizm
[łac.],
termin wprowadzony w XVII w. i upowszechniony w XVIII w., stosowany wówczas na określenie: a) praw lennych; b) ustroju prawno-społecznego opartego na podzielonej własności ziemi i poddaństwie chłopów; c) systemu prawno-politycznego, którego istotą było rozdrobnienie władzy publicznej i dominacja wielkich właścicieli ziemskich.
fideikomis
[łac. fideicomissum ‘zapis nieformalny’],
w prawie rzym. zapis będący prośbą spadkodawcy do dziedzica (lub zapisobiorcy), aby udzielił osobie trzeciej korzyści majątkowej kosztem spadku;
prywatna fundacja, zał. 1988, z siedzibą w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia