dobrowolną

Encyklopedia PWN

program oddłużeniowy dla krajów rozwijających się, ogłoszony 10 III 1989 w Brooking Institution w Waszyngtonie przez sekretarza skarbu USA, N.F. Brady’ego;
stowarzyszenie rzemieślników zrzeszające przedstawicieli jednego określonego zawodu, niekiedy kilku pokrewnych, wyjątkowo (np. w małych miastach) wszystkich rzemieślników danego miasta;
celibat
[łac. caelibatus ‘bezżeństwo’ < caelebs ‘nieżonaty’],
stan bezżeństwa obierany na gruncie religii przez osoby składające ślub czystości lub przynależące do hierarchii duchownej;
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,
konserwatywno-ziemiańska partia polit., utworzona 1928 w wyniku prorządowego rozłamu w Stronnictwie Chrześcijańsko-Narodowym;
Coase
[kouz]
Ronald Harry Wymowa, ur. 29 XII 1910, Willesden (hrab. Middlesex, W. Brytania), zm. 2 IX 2013, Chicago,
ekonomista amerykański, pochodzenia brytyjskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia