dobrowolną

Encyklopedia PWN

abdykacja
[łac. abdicatio ‘złożenie urzędu’],
dobrowolne lub przymusowe zrzeczenie się przez panującego władzy i przysługujących mu z tego tytułu praw;
konserwatywno-ziemiańska partia polit., utworzona 1920;
dobro, które będąc konsumowane przez jedną osobę lub dobrowolną małą grupę społeczną (np. rodzinę), nie może być jednocześnie konsumowane przez innych,
emigracja
[łac. emigratio ‘wyprowadzenie się’],
wychodźstwo,
ruch wędrówkowy (odpływ) ludności poza granice określonego terytorium;
karencja
[łac.]:
licencja
[łac.],
rodzaj urzędowego upoważnienia na wykonywanie czynności, której nie wolno wykonywać bez zezwolenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia