dobrowolną

Encyklopedia PWN

organizacje samorządu miast w północnych i środkowych Włoszech
synod biskupów niem. w Wormacji I 1076, na którym król niem. Henryk IV ogłosił detronizację papieża Grzegorza VII i wezwał go do dobrowolnego ustąpienia z urzędu;
zjawisko zachodzące w zwierzęcych zbiorowościach społ., wyrażające się w koordynacji zachowania osobników lub we współpracy i opierające się na wymianie informacji, czyli porozumiewaniu się zwierząt.
zorganizowane lub spontaniczne, przymusowe lub dobrowolne trwałe przemieszczenia ludności, obejmujące ich zbiorowości
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
zapobieganie ciąży, antykoncepcja,
med. dobrowolne i okresowe zapobieganie zapłodnieniu lub rozwojowi ciąży
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia