dobrowolną

Encyklopedia PWN

umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia określonego wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się płacić składkę;
umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia określonego wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się płacić składkę;
Valdes, Valdo, Pierre, ur. ok. 1140, zm. 1217,
kaznodzieja, twórca ruchu waldensów;
ruch rel.-społ. zainicjowany ok. 1170 w Lyonie przez P. Valdèsa (Piotra Valdo), który głosił naukę o dobrowolnym ubóstwie jako ideale życia chrześc.;
w szerokim znaczeniu — stosunek społeczny między 2 jednostkami lub 2 grupami społecznymi, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały i uprawniony zmuszać stronę drugą do określonego postępowania i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia