dobrowolną

Encyklopedia PWN

ekon. zobowiązania finansowe władcy lub rządu wobec wierzycieli krajowych.
profesja
[łac.],
ogólnopol., rel. rozgłośnia radiowa, zał. 1991 w Toruniu przez Prow. Warsz. Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści);
całokształt działań w dziedzinie konserwacji, mających na celu przywrócenie zabytkowym miastom bądź zespołom staromiejskim pełnych wartości hist., arch., plast., a jednocześnie nadanie im właściwych dla obecnych wymagań wartości techn.-użytkowych;
sadaka, ṣadāqa,
w islamie dobrowolna jałmużna w naturze lub pieniądzu,
w Polsce organizacyjna forma zrzeszania się podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oparta na zasadzie dobrowolności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia