dobrowolną

Encyklopedia PWN

Instytut Badawczy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Społecznego, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD),
placówka badawcza ONZ, założona 1963, z siedzibą w Genewie;
Joyce
[dżoıs]
James Augustine Aloysius Wymowa, ur. 2 II 1882, Dublin, zm. 13 I 1941, Zurych,
pisarz irlandzki, tworzący w języku angielskim, jeden z najwybitniejszych twórców nowoczesnej prozy.
prawo publiczny środek przymusu stosowany w imieniu państwa przez sąd wobec sprawcy przestępstwa lub wykroczenia, wyrażający społ. potępienie czynu zabronionego i polegający na wyrządzeniu określonej dolegliwości osobistej w takich dobrach, jak: wolność, mienie, cześć, życie.
kenoza
[gr. kénōsis ‘zrzeczenie się’],
pojęcie teologiczne interpretujące Wcielenie jako dobrowolne, zbawcze uniżenie się Chrystusa, będące wyrazem jego woli;
Keynes
[keınz]
John Maynard Wymowa, baron of Tilton, ur. 5 VI 1883, Cambridge, zm. 21 IV 1946, Firle (hrab. Sussex),
brytyjski ekonomista, teoretyk makroekonomii, finansista i publicysta.
ekon. popytowa teoria dochodu narodowego, w której dominującą rolę odgrywają wydatki inwestycyjne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia