dobrowolną

Encyklopedia PWN

instytucja o charakterze fundacji, zajmująca się gromadzeniem zbiorów archiwalnych i działalnością wydawniczą, zał. 1990, z siedzibą w Warszawie;
Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, ang. United Nations Population Fund Activities (UNFPA),
organ pomocniczy ONZ;
fuzja
[łac. fusio ‘stapianie’],
ekon. dobrowolne połączenie przedsiębiorstw.
zło, świadomie oraz dobrowolnie popełnione przez człowieka, wyrażające się w myśli, mowie, czynie, postawie;
inkarnacja
[łac.]:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia