do zbioru buraków

Encyklopedia PWN

narzędzie lub maszyna roln. przeznaczona do ogławiania;
zbiór plonów, sprzęt plonów,
czynność kończąca cykl prac w produkcji roślinnej, niekiedy poprzedzona zabiegami przygotowawczymi (desykacja, defoliacja);
ogólna nazwa wieloczynnościowych maszyn przeznaczonych do zbioru płodów rolnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia