dni

Encyklopedia PWN

suche dni, suchedni, dni kwartalne, quatur tempora,
w Kościele katol. uroczyste okresy 3-dniowe na początku każdej z 4 pór roku, poświęcone modlitwie przebłagalnej, dziękczynnej i pokutnej, dawniej połączone z postem (staropol. suszyć ‘pościć’);
serial polski z 1980, reżyseria A. Wajda, scenariusz J. Ronikier; 8 odcinków.
ostatni okres rządów cesarza Napoleona I, od jego powrotu z Elby do Francji (1 III 1815) — do powtórnej abdykacji (22 VI 1815);
próba unowocześnienia Chin, podjęta 1898 przez ces. Guangxu;
wojna tysiąca dni, hiszp. Guerra de Mil Días,
wojna domowa 1899–1902 w Kolumbii między liberałami a konserwatystami;
okres, w którym Słońce znajduje się nad horyzontem;
Dzień Pański, Dzień Jahwe, Dzień Sądu,
zapowiedź zwycięskiej interwencji Boga w losy świata i bieg historii, łączącej w sobie Boży triumf i sąd nad światem, głoszona przez proroków Starego Testamentu (a pod ich wpływem również w innych księgach bibl.);
dzień o czasie trwania ponad 24 h;
konspiracyjny dziennik popołudniowy, wyd. 1943–44;
wspólnota rel. powstała 1933 w wyniku działalności A. Kubego i rozłamu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce;
poranny program informacyjny Polskiego Radia;
regionalna gazeta poranna, wydawana od 1971 w Kielcach;
dwutygodnik społ.-kult., wyd. II–VI 1936 w Warszawie, organ związanej z KPP Czerwonej Pomocy w Polsce;
rel. jedno z najważniejszych świąt judaizmu, → Jom Kipur.
fizjol. rośliny, których rozwój zależy od długości okresów ciemności i światła w ciągu doby, fotoperiodyzm, kwitnienie.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
Ostatki, mięsopust, zapusty, kuse dni,
3 ostatnie dni karnawału, w roku liturgicznym 3 ostatnie dni przed środą popielcową, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu;

Słownik języka polskiego PWN

dzień
1. «okres od wschodu do zachodu słońca, kiedy jest jasno na dworze»
2. «okres 24 godzin, w którym Ziemia wykonuje obrót dookoła osi»
3. «określony termin, data»
4. «pewien okres życia»

• dzionek
biały dzień
1. «ranek»
2. «pełnia dnia»
do dnia «o świcie, przed nastaniem dnia»
dzień dobry «forma powitania»
dzień dziekański, rektorski «dzień wolny od zajęć, przyznawany studentom przez dziekana lub rektora»
dzień ostateczny «według niektórych religii: koniec świata»
dzień otwarty «dzień, w którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pracą jakiejś instytucji i uzyskać potrzebne informacje»
dzień polarny «kilkumiesięczny okres letni w okolicach bieguna, kiedy Słońce znajduje się nad horyzontem»
dzień powszedni
1. «każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt»
2. «dzień z czyjegoś życia, nieróżniący się od innych dni»
dzień roboczy
1. «dzień powszedni»
2. «ustawowa liczba godzin pracy»
dzień świąteczny «niedziela lub dzień, w którym przypada jakieś święto»
dzień święty «niedziela»
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego «chrześcijańska wspólnota religijna, której członkowie uznają sobotę za dzień święty i wierzą w bliskie powtórne przyjście Chrystusa»
porządek dzienny, porządek dnia «lista spraw, które mają stanowić przedmiot obrad na posiedzeniu, zebraniu oraz ich kolejność»
sądny dzień
1. «według chrześcijańskich wierzeń religijnych: dzień, w którym ma nastąpić Sąd Ostateczny»
2. zob. Jom Kippur.
3. «wielkie zamieszanie»
zrównanie wiosenne, jesienne dnia z nocą «moment, w którym dzień równa się nocy, przypadający 21 marca i 23 września»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia