dielektrykach

Encyklopedia PWN

Brewstera prawo
[p. brustera],
prawo stwierdzające, że światło naturalne (niespolaryzowane) padające na granicę dwóch przezroczystych dielektryków pod takim kątem αB, że promień odbity i promień załamany tworzą kąt 90°, ulega przy odbiciu całkowitej polaryzacji liniowej w płaszczyźnie padania;
CCD, ang. Charge-Coupled Devices, przyrządy o sprzężeniu ładunkowym,
monolityczne układy scalone realizowane techniką MOS;
CD, ang. Compact Disc Wymowa,
system zapisu i odczytu (za pomocą wiązki promieniowania lasera) na nośniku, tzw. płycie lub dysku CD, sygnałów cyfrowych (przetworzonych dźwięków, ilustracji, tekstów, obrazów ruchomych) oraz danych;
tworzywa ceramiczne, których gł. składnikiem jest najczęściej spiek BaO · TiO2 (BaTiO3);
Chełkowski August Jan, ur. 27 II 1927, Telkwice k. Malborka, zm. 31 X 1999, Katowice,
działacz polityczny, fizyk;
dział chemii zajmujący się wszystkimi znanymi pierwiastkami chem, zarówno występującymi w przyrodzie, jak i otrzymywanymi sztucznie, oraz ich połączeniami, z wyjątkiem tych związków węgla, które są węglowodorami i ich pochodnymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia