dielektryczna

Encyklopedia PWN

stosowana dawniej nazwa przenikalności elektrycznej względnej.
histereza dielektryczna, histereza ferroelektryczna,
niejednoznaczna zależność polaryzacji dielektryka od natężenia zewn. pola elektrycznego.
stosunek strat mocy w danym dielektryku do jego masy lub objętości.
część energii zmiennego pola elektr. przekształcająca się w dielektryku w ciepło;
ceramika
[gr. kéramos ‘ziemia’, ‘glina’; kerameoús ‘wykonany z gliny’],
nieorganiczne i niemetaliczne materiały otrzymywane w wyniku procesu ceramicznego; także technologia wytwarzania takich materiałów oraz nauka obejmująca badania dotyczące ich otrzymywania, właściwości i zastosowania.
Curie–Weissa prawo
[p. kürị waisa],
prawo opisujące zależność podatności magnetycznej χ paramagnetyków od temperatury T: χ = C/(Tθ), gdzie C — stała Curie, θ — paramagnet. temperatura Curie, opisująca oddziaływanie momentów magnet. między sobą oraz z elektrycznym polem krysztatału;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia